ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2, 2008

ಮಗ ಬರೆದ ಚಿತ್ರ

ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿರುವ ಒಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಮಗ ಬಿಡಿಸಿದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು,

ಆನೆ ಕುದುರೆ ಸಾಲು, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ರೈಲು

ಮೊನ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈನು!

ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಕಡೆಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚೂಪು ಚಾಕು

ಗೆರೆ ಕೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಸ್ಪಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಂಗತದ ಹಾರ

ಮಾಮೂಲಿನಂತಲ್ಲದೇ ಏನನ್ನೋ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ!

ಸೋಪು ಬುರುಜಿನ ಗಟ್ಟದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜನ್ನದ್ದಿ

ಗೋಡೆಯೊರಸುವ ಕಾಯಕಕ್ಕಿಳಿದಇವಳು,

ಏಕೋ, ಗೆರೆಗಳಿಗಿರುವ ಜೀವಂತಿಕೆಯನ್ನರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ:

ಅಥವ

ಅಳಿಯದೇ ಉಳಿದುಬಿಡುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದ್ದಾಳೋ,

ಅದೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!

*********