ಒಟ್ಟು ಪುಟವೀಕ್ಷಣೆಗಳು

ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 30, 2012

ninnavastege

ಉದ್ದೀಪನದ ಮದ್ದು ಮೆದ್ದಿದ್ದೀಯೇನೆ, ಹುಡುಗಿ ಮೂರ್ತದಿಂದಮೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೆಗೆತ? ಅವಯವದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಡಿನುಡುಗೆಯ ನೀನು ನಭದ ನಕ್ಷತ್ರ- ವಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸುವುದು ಕಡು ಕಷ್ಟ. ರಸ, ರೂಪ, ಗಂಧ ದಂದುಗದ ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೇ ಗಾಜೂ ಲಕಲಕಿಸುವ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರು ಕಣ್ಣಿದ್ದವರು ಸತ್ಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ- ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು, ದಿಟ. ಸ್ಮರಣೆಯಿದ್ದರೆ ತಾನೆ ಭವದ ನಂಟಿನ ನಂಜು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಲುಗಿ ಒರೆಯ ಕತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕಲೆ- ಯಂಟುವುದು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆರೆದಾಟ ಹೂಡಿದವಿವೇಕಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬುದ್ಧನೆದ್ದದ್ದು? ಭವದನುಭವದ ಸುಡುಸುಡುವ ಮಾತಿಗೆ ನಲುಗಿ ಅಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚೆಸೆದು, ಮೊಲೆಹಿಡಿಯುವೆವೆಂಬ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗನಸೂಯೆ ತಾಯಾಗಿ ಹಾಲೂಡಿಸಿದ್ದು ರೇಣುಕೆಯ ತಲೆಯುರುಳಿಸಿ, ರಾಮ ವರವ ಬೇಡಿದ್ದು? ಕಂಚುಕದ ಕಟ್ಟ ಸಡಿಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ಬಿಡು ನಾಕೇ ನಾಕು ತಂತಿಯ ನಾದ ತುಂಬಿ ನಿಂತಿದೆದೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ್ವದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ ಕಪ್ಪು ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ರವಿಯಿರದಾಕಾಶ, ಶಶಿ ಕಂತುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚಕೋರದಾರಾಮಕ್ಕಂತೂ ನಿಗದಿ ಬಿಡುವು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯೇ ನೀನು? ಪಾದವಿಲ್ಲದೇ ನಿಲ್ಲಲಾಗದು ಕಾಣು; ದಶಾವತಾರ ಮುಗಿವವರೆಗೂ ವಿಕಾಸದುಮ್ಮಳದ ಕನಸು. ವ್ಯಕ್ತಮಧ್ಯದಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಗದ ಹಸಿವು.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: